CALL US
สมัครตัวแทน
@ID9GROUP

เจ้าของบ้าน / โครงการ

หลังคาบ้านควรเรียนรู้

หลังคาแต่ละประเภทควรมีลักษณะเฉพาะสะท้อนภาพลักษณ์ของเจ้าของบ้านออกมาแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกใช้หลังคาประเภทใดก็ควรดูจาก ลักษณะรูปทรงของบ้าน ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านด้วย

หลังคาต้องเหมาะสมกับงบประมาณ

หลังคาแต่ละชนิดถึงแม้ว่าในเนื้อที่เท่ากัน แต่ราคาค่าก่อสร้างนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากความยากง่ายในการก่อสร้างที่แตกต่างกันรวมถึงวัสดุที่ใช้มากน้อยต่างกัน

ผลิตภัณฑ์หลังคาของ ID ROOF

ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ พร้อมวิศวกรที่ดูแลการติดตั้ง และทีมประกันคุณภาพที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

มีสีให้เลือกหลากหลายสี เพื่อความสวยงามเป็นในแบบของคุณ

รับประกันคุณภาพนานตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีมงาน ID ROOF

ติดต่อทีมงาน ID ROOF

โปรแกรมคำนวณหลังคา

หากต้องการคำนวณพื้นที่ของหลังคาโดยประมาณ ทาง ID ROOF มีโปรแกรมช่วยในการคำนวณหาขนาดของหลังคา ทั้งแบบจั่ว(Gable) และปั้นหยา(Hip)

โปรแกรมคำนวณหลังคา

หรือ ติดต่อสอบถามทีมงาน ID ROOF

ติดต่อทีมงาน ID ROOF
Back to Top