CALL US
สมัครตัวแทน
@ID9GROUP

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมา

ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ง่าย สะดวก มีคุณภาพ

ประหยัดเวลาและควบคุมคุณภาพได้ง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์หลังคาของ ID ROOF

ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ พร้อมวิศวกรที่ดูแลการติดตั้ง และทีมประกันคุณภาพที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

มีสีให้เลือกหลากหลายสี เพื่อความสวยงามเป็นในแบบของคุณ

รับประกันคุณภาพนานตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีมงาน ID ROOF

ติดต่อทีมงาน ID ROOF

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือเดิม (ก่อน พ.ร.บ. สภาสถาปนิก 2543) เรียกย่อว่า ก.ส. เป็นเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ ที่รับรองโดยสภาสถาปนิก ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขาด้วยกันได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมผังเมือง และ ภูมิสถาปัตยกรรม ใบประกอบวิชาชีพฯมี 4 ระดับเรียงจากสูงไปต่ำ คือ วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก และ สถาปนิกภาคีพิเศษขอบเขตงานที่ควบคุมในสาขาต่างๆ ถูกกำหนดไว้โดยในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ

ที่มา : th.wikipedia.org

Link ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมคำนวณหลังคา

หากต้องการคำนวณพื้นที่ของหลังคาโดยประมาณ ทาง ID ROOF มีโปรแกรมช่วยในการคำนวณหาขนาดของหลังคา ทั้งแบบจั่ว(Gable) และปั้นหยา(Hip)

โปรแกรมคำนวณหลังคา

หรือ ติดต่อสอบถามทีมงาน ID ROOF

ติดต่อทีมงาน ID ROOF
Back to Top