ว่าด้วยเรื่ิองของหลังคาบ้านกับหลักฮวงจุ้ย

หลักฮวงจุ้ยมีเชื่อมโยงกับงานสถาปัตยกรรม

การออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย อยู่อย่างมีความสุข

หลังคาก็ต้องด้วย

หลังคาก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราไม่ควรมองข้าม หากแต่สามารถใช้หลักของฮวงจุ้ยมาเป็นหลักการออกแบบรูปแบบของหลังคาได้เช่นเดียวกัน

หลังคาทรงปั้นหยาช่วยเสริมทรัพย์

รูปทรงหลังคาแบบปั้นหยาถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีมีความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมทรัพย์ จากการที่มีด้าน 4 ด้านทำให้ความเป็นสิริมงคลไหลเวียนได้รอบทิศทาง ในด้านการใช้งานป้องกันลม ฝน แดด ได้รอบด้านเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม เรื่องอขงฮวงจุ้ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความสำคัญในเรื่องของการออหแบบ โครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้าง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะมีหลังคาบ้านที่มีคุณภาพ