หลังคาทรงปั้นหยา(Hip roof)

หลังคาปั้นหยา เป็นประเภทของหลังคาที่ทุกด้านลาดไหลลงสู่ผนัง โดยมักมีความชันไหลเอียงเท่ากัน หลังคาปั้นหยาของบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีสามเหลี่ยม 2 ด้าน และมีสี่เหลี่ยมคางหมู 2 ด้าน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะต้องมีความลาดเอียงเดียวกัน เพื่อให้สมดุลย์กันหลังคาปั้นหยา สามารถมีรางใต้รอบทุกด้านได้ นอกจากนี้หลังคาปั้นหยายังสามารถมีหน้าต่างยื่นออกมาจากหลังคาในด้านที่ลาดเอียงได้

หลังคาทรงนี้ ต่างจากหลังคาจั่วตรงที่สามารถยื่นชายคาเพื่อบังแดดและฝนได้ทั้งสี่ด้าน แต่ความชันของหลังคาปั้นหยามีน้อยกว่าหลังคาจั่ว การระบายน้ำฝนและการป้องกันการรั่วซึมจึงค่อนข้างจะเสียเปรียบหลังคาจั่ว เพราะมีรอยต่อของหลังคามากกว่า

นอกจากนี้ยังมีหลังคาแบบอื่น ซึ่งเป็นการนำหลังคาชนิดต่าง ๆ มารวมกัน หรือมีการดัดแปลงนำบางส่วนของหลังคาบางชนิดมาสร้างประกอบกันเพื่อให้เกิดความสวยงาม