หลังคาทรงเพิงหมาแหงน (Lean To roof)

บ้านสไตล์เพิงหมาแหงน นั้น มันได้ชื่อนี้มาเพราะ ตัวของหลังคาบ้านที่ลาดเอียงลงเพียงฝั่งเดียว ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะสูงกว่า ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี ดังนั้นบ้านสไตล์นี้จึงเหมาะกับเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีฝนตกชุก บ้านสไตล์เพิงหมาแหงนนี้จึงนิยมปลูกสร้างกันมาแต่สมัยโบราณ

หลังคาเพิงหมาแหงน มักจะนิยมใช้กับบ้านหลังเล็ก ๆ เพราะสร้างง่าย ประหยัด หรืออาจจะใช้กับอาคารประเภทอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ก มีน้อยห้อง เช่น โรงจอดรถ โรงครัว ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลังคาแบบนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะสร้างง่าย ได้รับประโยชน์สูง แลดูแปลกตา วัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคาประเภทนี้นั้น ก็มีทั้งกระเบื้องลอน กระเบื้องแผ่นเรียบ โดยมีโครงสร้างที่เป็นไม้ หลังคาประเภทนี้กันฝนได้ดีทีเดียว แต่จะต้องคอยดูแลไม่ให้กระเบื้องที่มุง แตกหรือชำรุด พราะฝนอาจจะไหลเข้าหรือซึมย้อนเข้ามาในบ้านหรือตัวอาคารได้

ข้อดีของหลังคาเพิงหมาแหงน

เนื่องจากโครงสร้างหลังคาไม่สลับซับซ้อนเหมือนหลังคาประเภทอื่น ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างเลย ตั้งแต่ประหยัดโครงสร้างอาคาร, หลังคา, ค่าแรง, เวลา, โดยรวม ประหยัดเงินมากกว่าหลังคาประเภทอื่น

ข้อเสียของหลังคาเพิงหมาแหงน

บังแดดและฝนได้ทิศทางเดียว ควรระวังเรื่ององศาความลาดเอียงหลังคา เพื่อป้องกันการไหลย้อนซึมของฝนเข้าสู่ตัวอาคารด้วย

รูปภาพ(ขวา): banidea.com