หลังคาทรงจั่ว Gable roof

มีลักษณะเหมือนหลังคาแบบเพิงหมาแหงน

หันหน้าชนกัน วัสดุที่ใช้มุงหลังคานั้นมีตั้งแต่ แฝก ใบจาก กระเบื้องแผ่น สำหรับโครงหลังคาส่วนมากก็จะเป็นไม้ กำหนดความชันตามความเหมาะสม ด้านความสวยงามนั้นให้คำนึงถึงขนาดและความลาดชันของหลัง และหากต้องการให้สวยงามยิ่งขึ้น ก็ควรใช้กระเบื้องที่มีคุณภาพดี สีสวย ๆ เพราะหลังคาประเภทนี้เป็นหลังคาแบบที่สามารถโชว์กระเบื้องได้เป็นอย่างดี

เป็นแบบมาตรฐาน

ที่นิยมใช้กันมานาน หลังคาประเภทจั่วนี้ จะมีปัญหาการรั่วซึมน้อยมาก เนื่องจากมุมองศาของบ้าน ให้ความลาดเอียงเยอะเป็นพิเศษ เมื่อฝนตก ทำให้แรงของน้ำ กระจายสู่ชั้นล่างได้รวดเร็ว หากมีการรั่วซึมของหลังคา ก็สร้างปัญหาไม่มากนัก แต่จะมีข้อเสีย หากทิศทางลมขณะฝนสาด เป็นทิศทางที่หันเข้าสู่จั่วบ้าน อาจจำเป็นต้องติดตั้งหลังคากันสาดเพิ่มเติมหรือต่อเติมชายคาบ้าน ให้กว้างขึ้น และอาจเพิ่มกันสาดริมหน้าต่างห้อง ในกรณีที่มีห้องเปิดหน้าต่างด้านดังกล่าว มิเช่นนั้น เม็ดฝนอาจเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายเมื่อลมพัดแรง